Morgon i Bergslagen

Morgon i Bergslagen

torsdag 1 mars 2012

Kur 2

Frukosten är avklarad och sedan var det dags för medicinering igen, 23 tabletter sammanlagt.
Jag känner mig ganska pigg idag och har redan en känsla av att lymfknutorna minskat något. När min "tumörbörda" angrips av cellgifterna dödas många celler och "slaggprodukterna" måste ut ur kroppen, därför skall man dricka mycket. I mitt fall blir det äppeljuice som sätter fart på reningsprocessen!
Idag är några av mina värden följande:
                Mina värden            normalt        enhet                 avvikelse
B-Hb             106                   134-170          g/l                    Låg
B-LPK           338,9                  3,5-8,8         10*9/l              Hög
B-TPK           112                   145-350         10*9/l              Låg
P-Kreatinin   117                   60-105           mikromol/l      Hög
Mina värden speglar sjukdomen KLL, för mycket vita och får få röda blodkroppar. Värdena kommer nog att bli bättre efter medicineringen men det kommer att ta sin tid. Sedan får man hoppas infektionerna uteblir.

Förklaringar
B-Hb, hemoglobinkoncentrationen
Bestämning av hemoglobinet ingår som en viktig del vid anemiutredning och vid behandling med t. ex. cytostatika. Hemoglobinet har tre livsviktiga funktioner
• Transport av syre från lungorna till övriga vävnader.
• Transport av koldioxid från perifera vävnader till lungorna.
• Buffertsystem i blodet som hindrar ändringar i pH utanför det fysiologiska riktområdet.
Hemoglobinet är ett makromolekylärt komplex av järn, hem och globin. De vanligaste sjukdomarna/tillstånden är: blödning, bristtillstånd, hemolys och thalassemi.
B-LPK, leukocytpartikelkoncentration
Leukocyter har som uppgift att fagocytera mikroorganismer, eliminera kroppsegna och främmande material och reglera kroppens immunförsvar.
Leukocyter finns i två lika stora pooler, en cirkulerande (blodet) och en marginalpool (vävnader, benmärg). Räkning av leukocyter innefattar bara de cirkulerade. De vanligaste tillstånden/sjukdomarna där totalantalet leukocyter är av intresse: infektion, inflammatorisk process, leukemi/lymfom och PCV.

B-TPK, trombocytpartikelkoncentration
Bestämning av antalet trombocyter ingår som en viktig del vid anemi- och blödnings-utredning. Trombocyter har sin centrala roll i den primära hemostasen och aktivering av de humorala koagulationsfaktorerna. De vanligaste sjukdomarna/tillstånden är: akut leukemi, myelom, ITP, infektionssjukdomar, TTP, läkemedel/kemikaliepåverkan.

Kreatinin har ingen egen uppgift i kroppen. Det är en restprodukt som bildas när kroppen frigör energi ur det kreatinfosfat som finns lagrat i musklerna. När kreatinfostat bryts ner bildas bland annat kreatinin.
Kroppen gör sig av med kreatinin genom njurarna och ut i urinen. Om njurarnas förmåga att filtrera bort ämnen i blodet är försämrad stiger halten av kreatinin i blodet.
Mängden kreatinin som bildas är beroende av den muskelmassa man har men påverkas inte av hur fysiskt aktiv man är. Därför har kvinnor normalt något lägre kreatininvärden än män. Ett högt värde kan alltså bero på att man har en stor muskelmassa. Men det kan också bero på att njurarnas förmåga att filtrera bort ämnen ur blodet har minskat.
Kreatinin finns också i kött. Om man äter en måltid med extra mycket kött kan det tillfälligt öka värdet under några timmar efter måltiden.
Muskelmassan minskar vanligen när man blir äldre. Även njurarnas förmåga att filtrera blodet minskar med stigande ålder. Därför måste värdet på kreatinin ställas i relation till åldern. Kön och vikt spelar också roll för kreatininvärdet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar