Morgon i Bergslagen

Morgon i Bergslagen

onsdag 11 april 2012

Nya värden
                Mina värden           normalt         enhet                  avvikelse
B-Hb             119                 134-170            g/l                        Låg                 
B-LPK *       2,0                   3,5-8,8           x 109 /l                   Låg (försämrad)
B-TPK          128                 145-350          x 109 /l                   Låg (förbättrad)
*varav
Neutrofila       1,1                 1-7                  x 109 /l           Vid värden under 1 blir man infektionskänslig
vita blodkroppar

Mina Lpk värden är nu för låga och därför finns det en risk för att jag lättare kan få infektioner. Nu gäller det att inte bli smittad av virus och bakterier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar