Morgon i Bergslagen

Morgon i Bergslagen

onsdag 18 april 2012

Ny värden
Det ser bra ut även om trombocytvärdet sjunkit något. Det viktiga är att de neutrofila vita blodkropparna har ökat så att infektionsskyddet blir bättre. Jag är ju nästan normal nu:-)
Läkarna skall nu avgör om behandlingen skall fortsätta på måndag den 23 april.

                Mina värden           normalt          enhet            avvikelse
B-Hb           126                    134-170             g/l                 Låg (förbättrad) 
B-LPK *      3,9                       3,5-8,8      x 109/l                 Normal (förbättrad)
B-TPK        100                     145-350     x 109 /l                 Låg (försämrad)
*varav
Neutrofila     2,6                      1-7            x 109 /l                 Normal (förbättrad)
vita blodkroppar

Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu består av människor som är oroliga för att alltför lite händer för att åstadkomma förändringar som ser till att livet här på jorden fungerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Vi har därför formulerat ett upprop. Syftet är att sätta press på de politiska partierna att våga diskutera hur pass radikala lösningar som kan behövas för att begränsa den globala uppvärmningen så pass mycket som forskarna anser behövs. Skriv på du också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar