Morgon i Bergslagen

Morgon i Bergslagen

måndag 1 augusti 2016

2016-08-01


En av biverkningarna med Imbruvica är att de vita blodkropparna stiger, tillfälligt!
Orsaken är att leukocyterna i lymfnoderna tas bort av imbuvica men hamnar tillfälligt i blodet istället. Nu är ju "tillfälligt" relativt, jag började behandlingen den 9 juli och det kan ta ganska lång tid innan LPK-värdet normaliseras.
Trötthet, huvudvärk och yrsel är andra biverkningar som man får tåla.
Hb värdet sjunker i takt med att Lpk värdet stiger, det positiva är att trombocyterna nu fått en knuff upp åt av medicinen.
Det är min 3:e behandling och något alternativ finns inte så jag hoppas på att Imbruvica ger mig några bonus år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar